Heulweg 13, 2641 KP, Pijnacker 015-362 2200 info@hnpostenzonen.nl Klanten inlog //  Aanmeldformulier uitzendchauffeur Login

Duurzaam transport

H.N. Post en Zonen heeft als doelstelling de logistieke processen zo efficiënt en duurzaam mogelijk in te richten.

Deze doelstelling komt voor uit de missie van het bedrijf: H.N. Post en Zonen streeft er naar om in een prettige werkomgeving de noodzakelijke logistieke activiteiten op een zo duurzaam mogelijke wijze uit te voeren zodat ook de volgende generatie bestaansrecht heeft.

Dit beleid is vorm gegeven in een plan van aanpak waarin het bedrijf zich ten doel heeft gesteld ten opzichte van 2011 23,3 % minder CO2 per ton lading uit te stoten. Dit plan is in 2014 getoetst en goedgekeurd door TNO. H.N. Post en Zonen heeft inmiddels al een forse besparing kunnen realiseren. Kijk voor de actuele besparing naar de dagelijks bijgewerkte duurzaamheidsmeter onderaan de pagina. Het wagenpark van H.N. Post en Zonen is getoetst door het Europees erkende certificeringsprogramma van Ecostars en gewaardeerd met 4 sterren.

Voor de carbon footprint van H.N. Post en Zonen is de CO2 uitstoot als gevolg van het verbruik van diesel de belangrijkste negatieve factor. Om dit te verbeteren orienteren wij ons op alternatieve brandstoffen zoals bio diesel, elektriciteit en waterstof. Omdat de inzet van deze brandstoffen beperkt wordt door afstand, oplaadmogelijkheden en hogere aanschafkosten is het de uitdaging om met opdrachtgevers een logistiek concept te ontwikkelen, waarbij het ogenschijnlijk onmogelijke mogelijk wordt. We gaan de uitdaging graag aan!    

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen past volledige transparantie. Daarom verstrekt H.N. Post en Zonen jaarlijks een rapportage met betrekking tot duurzaam ondernemen aan de opdrachtgevers. In dit rapport wordt de prestatie ten aanzien van het terugdringen van CO2 uitstoot, roet uitstoot en NOx uitstoot als gevolg van het verbrandingsproces van brandstoffen van de transportmiddelen gepresenteerd. Het rapport is op te vragen via de contact knop hieronder.

      

Actuele informatie

Aantal trucks ingezet per afdeling:

Vandaag rijden we met 150 trucks

Duurzaamheidsmeter

Procentuele besparing van CO2 uitstoot
per ton lading ten opzichte van 2011:

Werken bij H.N. Post en Zonen

Onze openstaande vacature(s):