Home Nieuws Boetes bij overbelading
Boetes bij overbelading

Boetes overbelading per 1 januari 2011 fors hoger

De boetes voor overbelading en aslastoverschrijding zijn met ingang van het nieuwe jaar fors hoger geworden. De verhoging bedraagt maar liefst 16%. Voor een te zware vrachtauto of een aslastoverschrijding is men nu tenminste 290 euro kwijt. Dat was tot eind vorig jaar 250 euro. Bij herhaling is de boete voor de overtreder nog veel hoger.

De boetetarieven voor overbelading en aslastoverschrijding zijn vastgelegd in de Richtlijn voor strafvordering belading van voertuigen. De tarieven worden berekend aan de hand van sanctiepunten.

- Voor een aslastoverschrijding tussen 10 en 14% of een overbelading tussen  5 en 9% staan 10 sanctiepunten. Dat kan oplopen tot maximaal 100 punten voor een aslastoverschrijding of gewichtsoverschrijding van meer dan 50%. Ingeval van recidive kunnen de punten nog worden verdubbeld. Een sanctiepunt kostte tot 1 januari 25 euro, na 1 januari 29 euro.

- Op basis van de nieuwe tarieven gaat een aslastoverschrijding van 25% (33 punten) 950 euro kosten. Hetzelfde bedrag wordt als boete gehanteerd voor een totaal gewicht overschrijding van 20%.

- Voor een aslastoverschrijding van 35% (75 punten) is de boete 2175 euro. Bij recidive kan het bedrag worden
  verdubbeld tot 4350 euro.

Vervoersorganisatie TLN heeft vooral moeite met de recidive regeling voor aslastoverschrijding. De organisatie vindt het onjuist en onterecht dat de boetes bij recidive nog verder worden verhoogd. Vooral omdat er meestal geen sprake is van enig economisch voordeel.